Hva koster det å legge nye rør
February 1, 2022

Hva er rør-i-rør og hva koster rør-i-rør system

Det stilles strenge krav til røropplegg i forbindelse med både bad og andre rom i boligen. Dette er hovedsakelig krav som står beskrevet i Plan- og bygningsloven. Disse kravene går ut på både lekkasjesikkerhet og utskiftbarhet. Det er derfor viktig å velge løsninger som tilfredsstiller disse offentlige kravene.

Hvis du velger rør-i-rør blir det enklere å sikre at disse kravene følges. Et slikt rørsystem består hovedsakelig av både et ytre og et indre rør. Dette rørsystemet består også avet fordelerskap. I et rør-i- rør system renner vannet inn i det innerste røret. Det ytterste røret ligger over det innerste røret for å gi en beskyttende effekt.

Les mer: Hvordan velge riktig rørlegger?

Forhindrer større lekkasjer i rørsystemet

Et rør-i-rørsystem bidrar til at større lekkasjer ikke oppstår. Det ytterste røret beskytter det innerste røret. Denne funksjonen fungerer effektivt om det skulle oppstå en lekkasje i det innerste røret. Det ytterste røret vil hindre at det oppstår en større vannlekkasje. En slik vannlekkasje kan gjøre stor skade på både bolig og andre bygninger.

Hvis det oppstår lekkasje i et rør-i-rør system vil vannet bli ledet ut av fordelerskapet. Deretter vil vannet bli ledet til et sluk. Det kan være lurt å installere en vannstoppventil som fungerer automatisk. Da vil vanntilførselen bli stengt av automatisk om det blir nødvendig. Dette er en funksjon som effektivt hindrer større vannlekkasjer.

Hold øye medfordelerskapetselv

Samtlige av boligens rør ender i det som har fått navnet fordelerskap. Det er derfor viktig at du holder øye med dette fordelerskapet. Slik unngår du unødvendige overraskelser som kan oppstå i forbindelse med vannlekkasjer. Hvis du oppdager en vannlekkasje, børdu stenge alle ventiler ifordelerskapet.

Deretter bør dukontakte en rørlegger som kan hjelpe deg med å stoppe lekkasjen. En vannlekkasje kan bli dyrt om du ikke oppdager skaden med en gang. Et rør-i-rør system er en god og effektiv løsning for boligeiere.

Få et tilbud på rør i rør her

Comments are closed.

Ring nå

Få tilbud nå